Aktualności: 26-10-2018 INFORMACJA O DNIU WOLNYM

Ceny mieszkań Media o nas Aktualności

I. Informacje og lne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.atal.pl , jest ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie, adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorc w Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepis w prawa, w szczeg lności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( "RODO ").
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin "Użytkownik " i "Klient " zastąpiony został określeniem "Ty ", "Administrator " lub "ATAL " , "My ".
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protok ł szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
 5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla os b nieuprawnionych.

II. Administrowanie danymi osobowymi

 1. ATAL jest administratorem danych swoich klient w. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłasz wiadomości mailowe na adres pracownik w ATAL S.A. podany na stronie internetowej, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne podane przez Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczeg lnych kategorii danych.
 2. ATAL jest także administratorem os b zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interes w (prawnie usprawiedliwionych cel w), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, kt rej dane dotyczą;
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
  6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym celu konkretnego formularza, np. w kontaktu handlowego.
  7. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do cel w, w jakich są przetwarzane.
 4. Każda osoba, kt rej dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w ATAL jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e‑mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27z dopiskiem "Dane osobowe ".
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem os b trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 9. W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produkt w i usług ATAL korzysta z profilowania polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niekt rych jego cech, w szczeg lności do analizy lub prognozy aspekt w dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.
 10. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkownik w mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj:
  1. Podmiotom przetwarzającym, kt rym ATAL powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, działającym na zlecenie ATAL jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, kt rej stroną jest osoba, kt rej dane dotyczą;
  2. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne , na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw ATAL lub bezpieczeństwa użytkownika, pracownik w ATAL i zasob w ATAL;
  3. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;
 11. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, ATAL będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach kt rych ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 12. Nasza strona internetowa może zawierać funkcje medi w społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka lub Twittera. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających naszą stronę internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki cookie w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten spos b danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operator w sieci medi w społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.
 13. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, kt re nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.
 14. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 15. W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w kt rym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez ATAL oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich cel w.

III. Pliki "cookies "

 1. Serwis używa "cookies ". Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z kt rego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt ry je utworzył. "Cookies " ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos b użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, kt re rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z kt rej korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
  1. "niezbędne " pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. "wydajnościowe " pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. "funkcjonalne " pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie " wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z kt rego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwis w Facebook (przycisk "lubię to" i publikacja treści w serwisie Facebook).
  5. "statystyczne " pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, kt re pozwalają identyfikować spos b korzystania użytkownik w ze stron internetowych.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywr cenia opcji gromadzenia "cookies " poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami "cookies " dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej - (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari).
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w kt rych użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 8. Usunięcie plik w Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do r żnych funkcjonalności Serwisu.
Akceptuję politykę prywatności serwisu
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz służą wyłącznie celom informacyjnym.
Niniejsze wizualizacje mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.
Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.

loading

loading

loading

loading
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 4. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 5. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmat, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.